Wednesday, 4 July 2012

CARTA ORGANISASI


SSNM SMK SERI KOTA
PANITIA GEOGRAFI

Carta Organisasi Tahun 2012

PENGETUA
EN. OTHMAN B SAGAP
GURU PENOLONG KANAN 1
EN. ABD GHANI B AHMAD
GKMP KEMANUSIAAN
PN.HJH PUSPA BT ADAM
KETUA PANITIA
PN.TEO SIEW KIOK
SETIAUSAHA PANITIA
PN.NORHANA FAZILLA BT ROZIAN


PN. ARNIYANTI BT ZAN
EN. HEMRAN B. MAHAT 


Saturday, 30 June 2012

GEOGRAFI TINGKATAN 3


TEMA 8
 SUMBER


1.   Apakah sumber yang tidak boleh 
      diperbaharui?

      A   Air
      B   Biomas
      C   Geoterma
      D  Mineral

2.  Pernyataan berikut berkaitan dengan ciri-ciri
     sumber.
Sumber alam yang digunakan secara berterusan

 
     Pernyataan  di atas berkaitan dengan sumber
       I    air
      II    tanih
     III    hutan
     IV    mineral

     A   I, II dan III
     B   I, II dan IV
     C   I, III dan IV
     D   II, III dan IV

3.   Antara yang berikut, yang manakah sumber
      tenaga yang digunakan di Malaysia?
         I   Suria
        II  Geotermal
       III  Gas asli
       IV  Hidro

       A   I, II dan III
       B   I, II dan IV
       C   I, III dan IV
       D   II, III dan IV

4.  Senarai barangan berikut diperbuat daripada 
      sejenis sumber mineral.
Text Box: l Seramik
l Tembikar
l Jubin
                        


     
       Apakah sumber mineral tersebut?
       A  Bauksit
       B  Kaolin
       C  Kuprum
       D  Batu Kapur

 5.  Antara yang berikut, manakah benar tentang
      taburan mineral di Malaysia?
    

Jenis Mineral
Lokasi
A
  Bijih besi
     Jemaluang
B
  Kuprum
     Mamut
C
  Emas
     Mukah
D
  Bauksit
      Raub

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.


6.   Sumber di kawasan berlorek dalam peta di
      atas menjadi bahan mentah untuk
      pengeluaran

      A   kaca
      B   baja
      C   simen
      D   marmar

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah.
7.  Sumber mineral yang diperoleh dari
kawasan berlorek dalam peta digunakan untuk menghasilkan
        I    piuter                            
       II    plastik                          
      III    baja urea                      
      IV    aluminium                   
      A   I dan II
      B   I dan IV
      C   II dan III
      D   III dan IV

8.   Antara yang berikut, empangan manakah
      yang dibina untuk penjanaan kuasa
      hidroelektrik?
        I   Empangan Kemubu
       II   Empangan Chenderoh
      III   Empangan Batang Ai
      IV   Empangan Tenom Pangi

        A   I, II dan III
        B   I, II dan IV
        C   I, III dan IV
        D  II, III dan IV

9.  Maklumat berikut berkaitan dengan sumber
       tanih.
Jenis tanih gambut
Diusahakan tanaman getah, kelapa sawit dan nanas

 
 

   Maklumat di atas berkaitan dengan kawasan

          A   Delta Kelantan
          B   Dataran Kedah-Perlis
          C   Dataran Kerian
          D  Dataran Johor     

10.  Tempat-tempat berikut merupakan kawasan
       utama suatu sumber mineral.
Text Box: l Tapis
l Pulai
l Bekok       Senarai di atas berkaitan dengan kawasan

       A  Miri                    C  Bintulu
       B  Kerteh                 D  Lutong

11.  Negeri pengeluar kayu balak terbesar di
       Malaysia ialah

       A  Sabah                  C  Sarawak
       B  Pahang                D  Kelantan
12.  Apakah sumber mineral yang terdapat di
      lokasi berikut?
Text Box: l Jerteh, Terengganu
l Beryl, Sarawak
l Kinarut, Sabah 
      
       A   Kaolin
       B   Kuprum
       C   Gas asli
       D   Arang batu

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah


13. Pilih pasangan yang benar


Lokasi 
Jenis Galian
A
      I
Kuprum
B
      II
Petroleum
C
      III
Marmar
D
      IV
Bauksit

 Soalan 14 berdasarkan peta di bawah


14. Mineral yang diperoleh dari kawasan yang
      berlorek digunakan untuk membuat

       A  cat                        C  piuter
       B  kaca                     D  aluminium


15.  Kombinasi yang manakah benar tentang
       lokasi dan mineral?

Lokasi
Mineral
I
  Silimpopon
Emas
II
 Merit-Pila
Petroleum
III
 Ayer Hitam
Kaolin
IV
 Lembah Kinta
Bijih timah

       A  I dan II
       B  I dan IV
       C  II dan III
       D  III dan IV 

   Soalan 16  menunjukkan peta kedudukan   
   stesen janakuasa elektrik.


 Manakah benar tentang stesen janakuasa   
elektrik di X dan Y?
      

X
  Y
A
Petroleum
Gas Asli
B
Petroleum
Hidro
C
Hidro
Gas Asli
D
Biomas
Hidro

17.  Rajah di bawah menunjukkan lokasi
       perlombongan suatu sumber mineral.
 
      


   
      


        Di manakah lokasi berkenaan?
        A   Balingian
        B  Merit Pila
        C  Teluk Ramunia
        D  Erb West

18.  Maklumat berikut merujuk taburan sumber
       mineral
Text Box: l Duyong
l Semangkok       Senarai di atas berkaitan dengan
       perlombongan sumber
       A  kuprum
       B  petroleum
       C  arang batu
       D  bijih timah

19.  Maklumat berikut merupakan bahan buang
       yang boleh dikitar semula
           
Text Box:   Sisa sawit, sekam padi dan najis haiwan

      Senarai di atas berkaitan dengan sumber
      tenaga

      A  solar                     C  geoterma
      B  biomas                 D  hidroelektrik

20.   Antara berikut, yang manakah sumber
        tenaga yang digunakan di Malaysia?
          I     Air
         II    Ombak
        III    Solar
        IV    Biomas

        A     I, II dan III
        B     I, II dan IV
        C     I, III dan IV
        D     II, III dan IV

21. Mengapakah Pulau Langkawi menjadi pusat
      pengeluaran batu marmar?

      A  Ramai buruh mahir
      B  Banyak bukit batu kapur
      C  Pelabuhan yang cekap
      D  Jaringan jalan raya yang baik


22.  Antara berikut, kawasan manakah merupakan pusat penapisan petroleum di Malaysia?
       I  Port Dickson
       II  Kerteh
       III  Bintulu
       IV  Tangga Batu

       A  I, II dan III
       B  I, II dan IV
       C  I, III dan IV
       D  II, III dan IV

23.   Maklumat berikut ialah tenaga yang terhasil melalui proses kitar semula
Text Box: l Bio tenaga
l Bio bahan api
l bio produk
     
               Senarai di atas berkaitan dengan tenaga

        A  solar
        B  terma
        C  biomas
        D  nuklear

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah


24.  Tenaga yang dapat dihasilkan daripada rajah di atas ialah

       A  solar
       B  biomas
       C  geotermal
       D  hidroelektrik
 

25.  Gambar rajah di bawah merujuk kepada 
        sumber tenaga yang terdapat di sebuah
        negara.

       
 
  

    


   Apakah negara tersebut?

        A  Perancis
        B  Iceland
        C  China
        D  Belanda

26.  Negara manakah menggunakan sumber
       tenaga geoterma secara meluas?

       A   India
       B   Jepun
       C   Belanda
       D   Iceland

27.  Negara yang manakah menjana tenaga suria sebagai tenaga alternatif?

     A   Jepun
     B   Iceland
     C   Belanda
     D   Perancis
               
Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah


28.  Sumber tenaga seperti dalam rajah banyak 
       digunakan di negara

       A  China
       B  Belanda
       C  Iceland
       D  Perancis29.  Kombinasi yang manakah benar tentang   
       sumber tenaga di negara lain?

Jenis tenaga
Negara
A
  Pasang surut
   China
B
  Suria
   Perancis
C
  Angin
   Jepun
D
  Ombak
   Iceland

         
30.  Maklumat berikut berkaitan bandar baru
Text Box: l Kerteh
l Bintulu


       Kedua -dua bandar baru tersebut wujud  
       disebabkan penerokaan

       A  sumber laut
       B  sumber mineral
       C  sumber hutan
       D  sumber tenaga

31.   Antara berikut, yang manakah sumbangan
        penerokaan sumber tenaga di Malaysia?
         I   Kemasukan buruh asing
        II  Mewujudkan landskap baru
       III  Pembangunan infrastruktur
       IV  Sumber bahan mentah

       A  I dan II
       B  I dan IV
       C  II dan III
       D  III dan IV

32.  Maklumat berikut berkaitan dengan sumber
       hutan
Text Box: l Muara Sungai Perak
l Kawasan Samarahan-Sadong
 
    

       Kegunaan utama sumber utama yang
       diperoleh dari kawasan di atas adalah untuk
       membuat
        I   arang kayu
       II  cerucuk
      III  perabot
      IV  rumah

      A    I dan II
      B    I dan IV
      C    II dan III
      D    III dan IV
33.  Penerokaan sumber telah membantu
       pemodenan sektor pengangkutan dan  
       pertanian
Text Box: l Pembinaan lebuh raya
l Pembukaan tanah pertanian        Antara berikut yang manakah merupakan
        kesan daripada kegiatan di atas?
           I   Banjir kilat
          II  Hakisan tanih
         III  Perubahan iklim
         IV  Kemusnahan hutan

        A  I, II dan III                 
        B  I, II dan IV                 
        C  I, III dan IV
        D  II, III dan IV

34.   Antara berikut yang manakah merupakan
        kesan kegiatan pembalakan di kawasan
        cerun?
           I  Hakisan meningkat
          II  Pencemaran udara meluas
         III  Sumber balak berkurangan
         IV  Ekosistem terganggu

         A    I, II dan III
         B    I, II dan IV
         C    I, III dan IV
         D    II, III dan IV

35.  Apakah kesan penerokaan sumber mineral
       tanpa had?
            I  Pencemaran bau
           II  Pencemaran laut
          III  Kepupusan sumber
          IV  Perubahan landskap

          A    I, II dan III
          B    I, II dan IV
          C    I, III dan IV
          D    II, III dan IV

36.  Kesan penerokaan hutan secara besar-
       besaran di Malaysia menyebabkan
          I   keseimbangan ekosistem terganggu
         II   spesies baru fauna dan flora semakin
               mahal
        III   kayu balak berharga semakin
               berkurangan
        IV   hidupan liar semakin pupus
        A     I, II dan III
        B     I, II dan IV
        C     I, III dan IV
        D     II, III dan IV  
  
37.  Tujuan penanaman pokok jati di sepanjang
       lebuh raya di negara kita adalah untuk

       A   meluaskan kawasan hutan
       B   memperkaya hutan negara
       C   mengekalkan spesies kayu jati
       D   jaminan bekalan masa hadapan

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah.


38.  Apakah yang ditunjukkan oleh kawasan  
       berlorek?

       A  Merawat air mentah
       B  Proses penyahgaraman
       C  Merawat semula air sisa
       D  Kitar semula bahan buangan

39.  Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan
      di Malaysia?
      
       A  Mewartakan hutan simpan
       B  Mewujudkan ladang hutan
       C  Menjalankan rawatan silvikultur
       D  Melakukan penghutanan semula

40.  Antara berikut teknik manakah yang sesuai
       untuk menghalang hakisan dalam
       pengurusan sumber tanih di Malaysia?
          I  Menanam secara kontur
         II  Menanam tanaman tutup bumi
        III  Menanam tanaman selingan
        IV  Mengamalkan sistem tanaman bergilir

         A  I dan II                        
         B  I dan IV
         C  II dan III
         D  III dan IV


41.  Maklumat berikut merujuk kepada langkah 
       pengurusan sumber hutan
Text Box: l Pokok bernilai tinggi ditanam
l Ditebang selepas 30 tahun
       

LLangkah pengurusan tersebut dikenali sebagai

        A  ladang hutan
        B  rawatan silvikultur
        C  penghutanan semula
        D  penebangan terpilih 

42.  Apakah langkah untuk mengekalkan
       kandungan nutrien dalam tanih?

       A   Penggunaan baja organik
       B   Penanaman secara berteres
       C   Penanaman secara intensif
       D   Penggunaan sistem pengairan

43.  Mengapakah pengurusan sumber perlu
       dilaksanakan dengan berkesan?
       I    Menjamin bekalan berterusan
       II   Mengurangkan kos penyelenggaraan
       III  Menggalakkan pemindahan teknologi
       IV  Mengekalkan keseimbangan ekosistem

       A   I dan II
       B  I dan IV
       C  II dan III
       D  III dan IV

44.  Maklumat berikut merujuk kepada langkah
       pengurusan sumber hutan.
Text Box: l Ladang hutan
l Penghutanan semula
    

       Langkah di atas diambil bertujuan untuk

       A  mengekalkan kawasan tadahan
       B  melindungi spesis hidupan liar
       C  mengehadkan aktiviti pembalakan
       D  mengelakkan kepupusan spesis hutan

45.   Antara yang berikut, yang manakah benar
        tentang pengurusan sumber tanih di
        Malaysia?
            I  Menanam tanaman tutup bumi
           II  Menjalankan rawatan silvilkultur
          III  Mewujudkan taman negara
          IV  Menebus guna kawasan paya

           A   I dan II
           B   I dan IV
           C   II dan III
           D   III dan IV

46.  Maklumat berikut merupakan agensi
       kerajaan yang terlibat dalam pengurusan
       sumber.
Text Box: l MITB
l FRIM
l PERHILITAN
     
               
         
       Agensi di atas berkaitan dengan
       pengurusan sumber

       A  air                            C  hutan
       B  tanih                        D  mineral

47.  Antara yang berikut, manakah merupakan
       peranan PERHILITAN?

       A  Merancang program penghutanan
            semula
       B  Mengawal pengeluaran lesen
            pembalakan
       C  Mewujudkan hutan simpan kekal
       D  Mengawal taman negara dan
            melindungi hidupan liar

Soalan 48 berdasarkan rajah berikut.


48.  Apakah langkah untuk mengurangkan   
       pergantungan terhadap sumber yang
       dipasarkan di atas?

       A   Mengitar semula
       B   Mengurangkan eksport
       C   Mencari sumber gantian
       D   Mempelbagaikan penggunaan
Soalan 49 berdasarkan rajah di bawah.
Text Box:  Bekalan 
air
Text Box: Permintaan meningkatText Box:  Tenaga 
Elektrik
 


49.  Berdasarkan rajah di atas, apakah usaha    
       yang dijalankan untuk memenuhi
       permintaan tersebut?

      A   Membina empangan
      B  Mengawal pembalakan
      C  Meneroka sumber baru
      D  Memajukan perindustrian

50.  Maklumat berikut merujuk kepada sumber
       tenaga di negara Malaysia.
Text Box: l Penggunaan tenaga suria
l Penggunaan petrol tanpa plumbum       Senarai di atas berkaitan dengan langkah
     
 A   kitar semula
       B   penggunaan tenaga mesra alam
       C   penyelidikan dan pembangunan
       D  penguatkuasaan undang-undang